První autobus poháněný bioplynem z odpadní vody vyrazil do ulic

, 6 listopadu 2018, 11:37

V rámci pilotního projektu  „BioCNG pro města“ vyrazil v Brně do ulic první autobus IVECO, využívající plyn, který vzniká při čistění odpadních vod. Smyslem tohoto projektu je poukázat na fakt, že odpad nemusí být vnímán jen jako bezcenná surovina, ale může ještě prakticky posloužit.

První autobus IVECO na bioodpad vyrazil do ulic

Projekt je postaven na principech cirkulární ekonomiky. Bioodpad a odpadní vody tak slouží jako praktický zdroj energie, který umí posloužit i jako cenná materiálová bioosložka, čili hnojivo v zemědělské půdě. Čerpání z lokálně dostupného zdroje k výrobě pohonných hmot přispěje i k větší energetické soběstačnosti a sníží se závislost na dodávkách paliva z cizích zemí. Využití odpadů vyprodukovaných přímo v Brně lze získat dostatek energie na celoroční pohon přibližně až 50 autobusů městské hromadné dopravy.

„Pilotní jednotka BU-12 pro výrobu bioCNG je komplexním technologickým zařízením, které ze vstupního bioplynu pomocí membránové separace izoluje biomethan. Během procesu dojde ke kompletnímu odloučení oxidu uhličitého, kyslíku, vodní páry a sulfanu ze vstupního kalového plynu nebo obecně z bioplynu. Vzniklý biomethan je následně komprimován na tlak 220 bar a uskladněn v zásobních tlakových lahvích. Odtud se provádí výdej bioCNG pomocí výdejního automatu, který je umístěný na boku jednotky,“ přiblížil vedoucí útvaru rozvoje procesů a aplikací Marek Bobák z firmy MemBrain , který dále upřesnil, že pilotní provoz slouží zároveň jako ověření technologie v rámci projektu „Inteligentní regiony“ podpořeného TAČR.

Testování projektu bude probíhat od října do prosince 2018, poté se bude vyhodnocovat úspěšnost projektu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!