DB Schenker hraje klíčovou roli při splnění ekologického cíle skupiny Deutsche Bahn

23 ledna 2018, 9:06

V rámci nového ekologického cíle skupiny Deutsche Bahn se DB Schenker zavázal snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 minimálně o 40 % ve srovnání s rokem 2006. Cílem celé skupiny je snížení emisí uhlíku o polovinu.

Ke snižování emisí uhlíku do roku 2030 se DB Schenker zavázal již v minulém roce.

Na produkci všech emisí skupiny Deutsche Bahn se DB Schenker podílí ze dvou třetin, a tak má zároveň velký vliv na splnění tohoto cíle. Od roku 2020 se roční cíle pro snížení emisí zvýší o 3 % ročně pro pozemní a leteckou přepravu. DB Schenker chce také zredukovat emise v námořní přepravě, a to i přesto že už v období 2006-2017 dosáhl snížení o 62 % na TEU/km.

Zhruba 95 % emisí uhlíků produkují společnosti, které s DB Schenker spolupracují v rámci celého logistického řetězce. Po celém světě jich je na 40.000. DB Schenker hodlá produkci uhlíku v odvětví logistiky dále snižovat a chce se na tomto plánu podílet i se svými obchodními partnery. Spolupracuje s nimi na kampaních za ekologičtější dopravu, investuje do nových technologií a pilotních projektů, které by pomohly k lepšímu životnímu prostředí.

Například v Paříži nyní zavádí DB Schenker změny v elektromobilitě pro svoz a rozvoz zásilek. „Zahájením tohoto programu jsme se přidali k společnostem, které udávají směr v městské logistice bez uhlíku,” říká Tariel Chamerois, manažer udržitelnosti ve společnosti DB Schenker ve Francii a viceprezident CLECAT, což je Evropská organizace pro zasílatelství, dopravu, logistiku a služby zákazníkům.

Ve Švédsku odstartovaly kampaně na podporu přechodu na zelenou energii v dopravě. DB Schenker dnes využívá udržitelná biopaliva v přibližně 800 kamionech, které tak nahrazují zhruba třetinu spotřeby nafty.

Konec používání fosilních paliv. To pro nás představuje největší výzvu. V oblasti pozemní přepravy je náš cíl již jasný. V železniční přepravě stále více využíváme zelenou energii, a to i na mezikontinentálních linkách, což by mohlo přetáhnout část objemu zakázek z letecké a námořní přepravy.

Ty teď nutně potřebují nové technologie, které se ale nachází teprve v počátcích vývoje. Ekologická situace v těchto segmentech není dlouhodobě udržitelná. Z tohoto pohledu je pro všechny články dodavatelského řetězce vhodné spolupracovat s těmi, kteří nové strategie vytvářejí,“ vysvětluje Andrea Dorothea Schoen, manažerka programu ochrany klimatu v DB Schenker.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!