Navzdory nepříznivým okolnostem zpět k předkrizové výkonnosti

3 července 2023, 16:02

Automobilový průmysl, klíčové odvětví české ekonomiky, potvrdil v loňském roce, navzdory řadě výzev, svou vitalitu. Tržby a export členských firem Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) dosáhly solidních výsledků, když v obou ukazatelích vykázaly meziroční růst o téměř 13 %. I přes složitou ekonomickou situaci se firmám dařilo udržet kmenové zaměstnance, a i mzdy v sektoru zůstávají s meziročním nárůstem o 9 % nadále nadstandardní.

„Automobilový průmysl se loni začal zotavovat z dozvuků covidové krize, byť stále čelil řadě pokračujících i nových výzev. Po třech letech klesajících objemů tak opět ve většině segmentů dosáhl růstu produkce, a to navzdory přetrvávajícím potížím v dodavatelských řetězcích, nedostatku čipů, válce na Ukrajině, extrémnímu růstu cen energií či vysoké inflaci,“ řekl k loňským výsledkům firem Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn, prezident AutoSAP, a dodal: „Firmy AutoSAP tak znovu prokázaly svou odolnost a životaschopnost.“

Celkové tržby členských firem AutoSAP v loňském roce meziročně vzrostly o 12,7 % a překonaly hranici 1,2 bilionu korun. O stejné procento se zvýšil také objem exportu, který dosáhl hodnoty 1027,6 miliardy korun. Celkově se vývoz zboží a služeb podílí na tržbách z 82 %. Nejvýznamnějším odbytištěm pro tuzemské firmy jsou státy Evropské unie s dominantním postavením Německa (podíl ve výši 29,3 %).

Zvýšení tržeb u firem v sektoru automotive, s akcentem na sektor dodavatelů, ocenil i viceprezident AutoSAP Miroslav Dvořák„Přes všechny problémy, se kterými se potýkaly, dokázaly dodavatelské firmy v autoprůmyslu zvýšit tržby meziročně o víc než 9 % a export vzrostl o skoro 13 %. I nadále platí, že řada dodavatelů automotive patří současně mezi největší exportéry v České republice.“ Dodal ovšem, že dodavatelé jsou nyní v extrémně složité situaci: „Ceny materiálů i energií nadále zůstávají na vysoké úrovni, eventuálně rostou a přetrvávající inflace stupňuje i tlak na růst mezd. Vyšší náklady na výrobu však dodavatelé jen obtížně přenášejí do cen. Situace v dodavatelských řetězcích je tak nadále extrémně volatilní a je velké riziko uzavírat dlouhodobé kontrakty. Plánování výroby se proto stává extrémně obtížnou kategorií. Pokud se dodavatelé nemohou zcela spolehnout na objemy objednávek, jsou pak nuceni výrobu ponižovat dle odhadů – což zvyšuje riziko nedodávek.“

V roce 2022 došlo ve firmách AutoSAP jen k minimálnímu výkyvu v počtu zaměstnanců, a to o -1,7 % na celkových 140.253 osob. I přes složitou ekonomickou situaci však nedocházelo k propouštění kmenových zaměstnanců. Vzhledem k trvající neutěšené situaci na trhu práce se firmy v maximální možné míře snaží své pracovníky udržet. Poptávka po zaměstnancích, především těch s vyšší kvalifikací, zůstává i nadále důležitým tématem. Také vývoj mezd odpovídal situaci na trhu. Průměrná mzda u firem Sdružení poprvé v historii přesáhla hranici 50 tisíc korun, a průměrnou mzdu v ČR tak převyšuje o 25 %. Nejvyšší průměrné mzdy vykazují finální výrobci, a to víc než 61 tisíc korun.

Podle viceprezidenta Miroslava Dvořáka představuje napjatý trh práce, kdy chybí zaměstnanci ve všech kvalifikačních úrovních, velký problém dalšího rozvoje průmyslu v ČR. Do budoucna proto doporučuje: „Je nutné, aby byl vytvořen, a s pomocí národních i evropských fondů financován, systém celoživotního učení pomocí upskillingových a reskillingových platforem. Ty pomohou aktualizaci kvalifikací zaměstnanců v souladu s technologickým rozvojem firem, a tak udržení jejich zaměstnatelnosti. Dobře nastavený systém rekvalifikací zvýší interní i externí mobilitu pracovní síly. Zároveň by měly projít revizí vzdělávací programy na středních školách tak, aby odpovídaly potřebám nových trendů v průmyslu. S tím souvisí i potřeba zakotvení duálního odborného vzdělávání, které umožní realizovat praktickou část výuky na pracovištích zaměstnavatelů. Za nezbytné považujeme i zjednodušení procesu řízené migrace s cílem přilákat do ČR kvalifikované zahraniční zaměstnance.“

Prognózovat vývoj v automobilovém průmyslu v dalších měsících je podle prezidenta Martina Jahna obtížné. „Dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou stále poznamenané jak dozvuky covidu v Číně, tak geopolitickou situací. Nadále hrozí výpadky čipů, i když očekáváme, že druhé pololetí by mělo přinést zlepšení a větší stabilitu. O naší budoucnosti však rozhodne zejména schopnost ČR zachytit probíhající transformaci směrem k bezemisní mobilitě a výrobě. Specificky pro automotive považujeme za klíčové, aby i v současné rozpočtově složité době vláda našla způsob, jak do ČR přitáhnout strategické projekty zaměřené na výrobu baterií, čipů, výkonové elektroniky a dalších komponent pohonů bateriových vozidel. Pro budoucnost průmyslu jako celku je pak kritická schopnost zajistit pro ČR dostatek dostupné a zelené energie, navýšení podpory vědy, výzkumu a inovací a plné využití dostupných evropských zdrojů. Současně diskutovaná emisní norma Euro 7 pak v situaci, kdy firmy intenzivně přecházejí na bezemisní mobilitu, představuje spíše odklonění zdrojů a pozornosti od uvedených témat.“

Členské firmy AutoSAP v roce 2022

 • Tržby: 1.256,7 miliard Kč (+12,7 %)
 • Export: 1.027,6 miliard Kč (+12,7 %)
 • Počet zaměstnanců: 140.253 (-1,8 %)
 • Průměrná mzda: 50.472 Kč (+9,0 %)

Výrobci vozidel v roce 2022

 • Tržby: 722,3 mld. Kč (+14,7 %), z toho export: 642,9 mld. Kč (+12,3 %)
 • Zaměstnanost: 47.777 osob (-1,0 %)
 • Průměrná mzda: 61.260 Kč (+10 %)
 • Výroba:
  • Osobní automobily: 1.217.787 kusů (+10,2 %)
  • Autobusy: 5.322 kusů (+7,6 %)
  • Nákladní automobily: 1.347 kusů (+6,7 %)
  • Motocykly: 1.624 kusů (+56,9 %)
  • Přívěsy a návěsy: 23.201 (-20,6 %)

Dodavatelé v roce 2022

 • Tržby: 507,3 mld. Kč (+9,4 %), z toho export: 376,1 mld. Kč (+12,6 %)
 • Zaměstnanost: 81.968 osob (-2,7 %)
 • Průměrná mzda: 43.497 Kč (+8,2 %)

Účelové organizace v roce 2022

 • Tržby: 27 mld. Kč (+24,8 %), z toho export: 8,6 mld. Kč (+65,9 %)
 • Zaměstnanost: 10.508 osob (+2,3 %)
 • Průměrná mzda: 55.835 Kč (+7,2 %)

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!