Komunikace mezi nákladními vozidly je důležitá pro automatizaci jízdy

1 prosince 2021, 13:52

Jedním ze základních kamenů automatizovaného řízení je bezpečná datová komunikace mezi účastníky silničního provozu. Díky dodatečným informacím získaným prostřednictvím této komunikace mohou automatizační systémy lépe přizpůsobit jízdní manévry aktuální dopravní situaci, než by bylo možné pouze pomocí vlastních senzorů vozidla.

datová komunikace mezi účastníky silničního provozu
Obrázek: Bosch

Otázkou, jak mohou být datové toky v komunikaci mezi vozidly stabilní a bezpečné, se v uplynulých třech a půl letech zabývaly společnosti Bosch, Escrypt, Kapsch, Nokia a Deutsche Telekom v rámci evropského inovačního projektu CONCORDA. Konsorcium vedla společnost Ertico – ITS Europe, sdružení veřejného a soukromého sektoru pro vývoj a zavádění inteligentních dopravních systémů.

Hlavním cílem bylo prozkoumat vhodné způsoby zajištění nepřetržitého přenosu dat mezi účastníky silničního provozu v jejich blízkém okolí. Dosavadní výzkum se soustředil hlavně na jednotlivé varovné zprávy, které se posílají příležitostně, když hrozí bezprostřední nebezpečí.

V současnosti uplatňovaný přístup vyžaduje obzvláště přísné požadavky na zabezpečení komunikační sítě proti neoprávněnému přístupu. Kromě toho musí být bez ohledu na kvalitu sítě vždy zajištěna rychlá a stabilní výměna dat mezi účastníky silničního provozu, například i při jízdě v tunelech. Cílem výzkumu proto bylo zjistit, jaké výhody nabízejí různá komunikační řešení pro nepřetržitý a bezpečný přenos dat mezi vozidly.

Testy v projektu CONCORDA zahrnovaly jízdu nákladních vozidel v koloně na veřejných úsecích silnic. Během jízdy sdílely vozy informace důležité pro bezpečnost, například údaje o zrychlení a brzdění. Byly testovány tři typy komunikace mezi vozidly: zaprvé přímá komunikace na bázi Wi-Fi (ITS-G5), zadruhé přímá mobilní komunikace (LTE-V2X PC5) a zatřetí přímá komunikace přes mobilní síť (LTE). V případě druhé metody byly signály z nákladního vozidla odeslány prostřednictvím sítě LTE nejprve na server v Edge Cloud mobilní sítě a odtud byly přeneseny do testovacích vozidel.

Jak ukázaly testy, všechny testované systémy více než splňovaly přísné normy pro zabezpečení informací. Díky vysoké přenosové rychlosti a nízké latenci jsou dva přímé komunikační kanály ideální pro použití v okruhu až 500 metrů od vozidla – například pro okamžitou přípravu asistenčních systémů na náhlé krizové situace, které vyvolávají nouzové brzdění. V okruhu až 3.000 metrů nabízí výhody nepřímá komunikace pomocí mobilního Edge Cloud.

Propojením vlastních dat vozidla s daty ostatních účastníků silničního provozu nebo infrastruktury lze pomocí těchto metod realizovat další, pokročilejší funkce automatizovaného řízení. Většina nových nákladních vozidel je dnes již vybavena jednotkou LTE. Přidáním přímého zabezpečeného komunikačního kanálu může souběžné použití obou technologií poskytnout optimální řešení z hlediska stabilního a nepřetržitého přenosu dat.

Výsledky inovačního projektu partneři zahrnou do dalšího vývoje automatizovaných jízdních funkcí a komunikačních technologií pro nákladní a osobní automobily, díky nimž bude doprava budoucnosti ještě bezpečnější, efektivnější a pohodlnější.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!