Prototyp Urban Lab 2 dosáhl nižší spotřeby paliva o 12,8 %

26 července 2018, 15:30

Po měsících vývoje testování prototypu distribučního vozidla Urban Lab 2 dosáhl Renault Trucks snížení spotřeby paliva a emisí CO2 v městském a příměstském prostředí o 12,8 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo optimalizací aerodynamiky, pohonu, pneumatik a komunikací mezi infrastrukturou a vozidlem.

Prototyp Urban Lab 2 dosáhl svého cíle: nižší spotřeby paliva o 12,8 %

V roce 2016 byla zahájena spolupráce v rámci projektu EDIT (Efficient Distribution Truck), kterého se vedle Renault Trucks zúčastnilo dalších šest partnerů: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) a IFSTTAR (LICIT). Cílem projektu bylo dosáhnout 13% snížení spotřeby paliva u distribučního vozidla s chladírenskou nástavbou.

Na základě této spolupráce vznikl prototyp vozidla Urban Lab 2, který po měsících testování a 4.500 km jízdy na simulátorech nebo na uzavřených okruzích dosáhl stanoveného cíle, a to o 12,8 % nižší spotřeby paliva než model Renault Trucks D Wide, což představuje úsporu 3,5 litru paliva a 9 kg emisí CO2 na 100 kilometrů.

Zkušební cyklus a metody měření

Pro vytvoření testovacího cyklu využili inženýři Renault Trucks databáze obsahující přes 8.000 km měření. Zkušební cyklus na otevřených komunikacích zahrnoval 12 km v městském prostředí, 50 km na regionálních cestách a 57 km na dálnicích.

Testování bylo provedeno na komunikacích a na válcové stolici, kde jsou simulovány silniční a teplotní podmínky.

Hodnocení aerodynamických inovací

Ve spolupráci se společností Lamberet pracoval Renault Trucks na aerodynamice vozidla a chladírenské nástavby

Za účelem vylepšení proudění vzduchu byly na střechu vozidla umístěny výparníky, přičemž chladicí jednotka byla instalována do rozvoru kol vozidla. Byly přidány aerodynamické prvky včetně zadních deflektorů a textilních bočních deflektorů navržených Renault Trucks ve spolupráci se společností Lamberet. Vozidlo bylo dále vybaveno mobilním krytem přístupového schůdku, aerodynamickými kryty kol, střešním deflektor a bočními deflektory kabiny.  Zpětná zrcátka byla nahrazena profilovými kamerami a vnitřní obrazovkou.

Inovace aerodynamického vybavení byly měřeny v dálniční sekci testovacího cyklu. Rychlost větru byla zaznamenána na třech samostatných místech, aby byly povětrnostní podmínky pro Urban Lab 2 a referenční vozidlo shodné. Testovací cyklus se opakoval sedmkrát s cílem zajistit spolehlivost výsledků.

Získané výsledky byly korelovány pomocí simulace pro změření dosažených úspor v průběhu celého cyklu. Při simulacích byly zohledněny rozdíly mezi hmotností a spotřebou elektrické energie obou vozidel.

Výsledky těchto testů potvrdily, že optimalizace aerodynamiky je jedním z klíčových aspektů pro snížení spotřeby paliva a emisí CO2 u distribučních vozidel.

Integrace mikro-hybridního technologie

Mikro-hybridních technologie byly testovány s cílem maximalizovat energii obnovitelnou jak při brzdění, tak při uvolnění plynového pedálu. Navíc byl věnován značný čas a úsilí strategiím zastavení/startování motoru za účelem zkrácení času a minimalizace vibrací.

Na simulátoru byly provedeny tři typy testů spotřeby mikro-hybridní technologie:

  • bez mikro-hybridní technologie, ve standardní konfiguraci
  • s mikro-hybridní technologií bez systému Stop & Start
  • s mikro-hybridní technologií a se systémem Stop & Start

Systém Stop & Start a mikro-hybridní technologie potvrdily významný přínos ohledně spotřeby paliva zvláště v městském prostředí.

Propojení infrastruktury a vozidla

Součástí Urban Lab 2 je palubní navigační systém vyvinutý společností BeNomad společně s komunikačním systémem pro semafory. Tato infrastruktura umožňuje Urban Lab 2 přijímat informace ze semaforu a vypočítat, zda je efektivnější zrychlit, nebo brzdit.

Testy byly následně provedeny na uzavřeném okruhu, po kterém přišly na řadu testy v reálných podmínkách na otevřených komunikacích v Bordeaux. Pozdější testy potvrdily přesnost algoritmu, který ve fázi zpomalení ovládal vozidlo, aby optimalizoval úspory paliva.

Tato technologie, která pomáhá řidičům při řízení, poskytuje výrazná zlepšení nejen v oblasti spotřeby paliva a emisí CO2, ale také z hlediska pohodlí řidiče.

Snížení valivého odporu pneumatik

Urban Lab 2 je vybaven prototypovými pneumatikami Michelin vyvinutými pro snížení valivého odporu bez negativního vlivu na další výkonnostní parametry, jako je bezpečnost, přilnavost nebo životnost.

Na základě měření byl společností Michelin vytvořen simulační model vývoje valivého odporu v průběhu celého cyklu. To umožnilo přesněji měřit rozdíly ve spotřebě paliva ve srovnání se standardní metodou použití pevného optimálního koeficientu valivého odporu (hodnota ISO).

Projekt EDIT potvrdil význam technologií používaných k dosažení snížení spotřeby paliva. Práce na laboratorním vozidle pomáhají značce Renault Trucks lépe porozumět fyzikálním mechanismům, které vedou k tomuto snížení a rozvíjet technická řešení pro své budoucí produkty, zejména s ohledem na budoucí emisní normy CO2.

Ačkoli Urban Lab 2 nebyl navržen pro uvedení na trh ve své současné podobě, mohou být ty nejúčinnější technologie z hlediska výkonu do budoucna zakomponovány do sériových vozidel.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!